Online Recruitment Management System


Nepal Army

थप जानकारीको लागि

01-4246950 (भर्ना छनौट कार्यालय)

प्राविधिक समस्या परेमा

01-4244529
SN Post Published Date
1 सैन्य पद छनाैट अन्तिम नतिजाकाे सुचना May 2017, 24
2 लेखा जम.क. तथा अमल्दार कर्मचारी (अ.क.) पदको अन्तिम नतिजा May 2017, 17
3 लेखा जम.क. र अमल्दार कर्मचारी (अ.क.) पदको बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा May 2017, 11
4 बन्देबस्ती कार्य सिपाही (ब.का.सि.) पदको अन्तिम नतिजाकाे सूचना May 2017, 08
5 सैन्य पदका उम्मेदवारहरुको बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षाको नतिजा सूचना May 2017, 08
6 लेखा जम.क. र अमल्दार कर्मचारी (अ.क.) पदको प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा सूचना May 2017, 08
7 वैटर र चर्मकर्मी पदहरु छनाैट अन्तिम नतिजाकाे सुचना May 2017, 07
8 सैन्य पदका उम्मेदवारहरुको बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षाको नतिजा सूचना May 2017, 07
9 सैन्य पदका उम्मेदवारहरुको बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षाको नतिजा सूचना May 2017, 05
10 सयस पद छनाैट अन्तिम नतिजाकाे सुचना May 2017, 05
Previous Showing 11 - 20 of  328 Results Next
Navigation Menu