Online Recruitment Management System


Nepalese Army

(थप जानकारीको लागि)
 • 01-4246950 (Bharna Chhanot Office)
 • SN Post Published Date
  1 वैटर, कुचिकार, चर्मकर्मी र सयस पदका उम्मेदवारहरुको प्रयाेगात्मक परीक्षाकाे नतिजाको सूचना April 2017, 24
  2 बन्देबस्ती कार्य सिपाही (ब.का.सि.) पदका उम्मेदवारहरुको बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षाको नतिजा सूचना April 2017, 24
  3 बन्देबस्ती कार्य सिपाही (ब.का.सि.) पदका उम्मेदवारहरुको बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षाको नतिजा सूचना April 2017, 23
  4 बिभिन्न ट्रेडका प्राबिधिक पदिकहरुकाे अन्तिम नतिजा ( खुला) April 2017, 21
  5 प्राबिधिक पदिक (खुला) छनाैट बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा सूचना April 2017, 19
  6 बिभिन्न ट्रेडका प्राविधिक पदिक (खुला) छनौट प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा सूचना April 2017, 16
  7 बिभिन्न् ट्रेडका ख श्रेणी अधिकत पदका उम्मेदवाहरुकाे अन्तिम नतिजा April 2017, 13
  8 बिभिन्न ट्रेडका ख श्रेणी प्राबिधिक अधिकृत तथा मुल पण्डित उप सेनानी (अान्तरिक) छनौट बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा सूचना April 2017, 11
  9 बिभिन्न ट्रेडका "ख" श्रेणी अधिकृत छनाैट प्रयाेगात्मक परीक्षाकाे नतिजा सुचना April 2017, 06
  10 सि.सं.५७ अधिकृत क्याडेट (दाेश्राे चरण) छनौट अन्तिम नतिजा सूचना April 2017, 04
  Showing 1 - 10of  300 Results Next
  Navigation Menu
  Army Related Links