Online Recruitment Management System


Nepal Army

थप जानकारीको लागि

01-4246950 (भर्ना छनौट कार्यालय)

प्राविधिक समस्या परेमा

01-4244529
SN Post Pub. Date
1 लेखा जम.क., अमल्दार कर्मचारी (अ.क.), सैन्य, तथा बिभिन्न ट्रेडका फलोवर्स (ब.का.सि., वैटर, कुचिकार, चर्मकर्मी र सयस) पदहरुको छनौट परीक्षा तालिका सम्बन्धि सूचना April 2017, 07
2 सि.सं.५७ अधिकृत क्याडेट (दाेश्राे चरण) छनौट बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना March 2017, 28
3 सि.सं.५७ अधिकृत क्याडेट (दाेश्राे चरण) छनौट गुणमापक परीक्षा सम्बन्धि सूचना March 2017, 14
4 विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक बिल्लादार (खूला∕आन्तरिक) छनौट प्रयाेगात्मक परीक्षाको नतिजा सम्बन्धि सुचना March 2017, 14
5 सि.सं.५७ अधिकृत क्याडेट (दोश्रो चरण) छनौट अन्तर्गत लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना February 2017, 22
6 सि.सं.५७ अधिकृत क्याडेट (दोश्रो चरण) छनौट परीक्षा तालिका सूचना February 2017, 12
7 बिभिन्न ट्रेडका प्रा.सु. (खुला/अान्तरिक) छनौट लिखित परीक्षा सम्बन्धि सुचना February 2017, 07
8 बिभिन्न ट्रेडका पदिक तथा विल्लादार (खुला/अान्तरिक) छनौट लिखित परीक्षा सम्बन्धि सुचना February 2017, 07
9 बिभिन्न ट्रेडका ख श्रेणी प्रा.उ.से. प्राबिधिक तथा मुल पण्डित अधिकृत छनौट लिखित परीक्षा सम्बन्धि सुचना February 2017, 06
10 सि.सं.५७ अधिकृत क्याडेट छनौट परीक्षाकाे अन्तिम नतिजा सम्बन्धि सूचना February 2017, 03
Previous Showing 11 - 20 of  161 Notices Next
Navigation Menu