Online Recruitment Management System


Nepal Army

थप जानकारीको लागि

01-4246950 (भर्ना छनौट कार्यालय)

प्राविधिक समस्या परेमा

01-4244529
SN Post Pub. Date
1 विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक/पाइलट/प्राड र लेखा अधिकृत छनौट लिखित परीक्षा तालिका सूचना September 2017, 11
2 विभिन्न ट्रेडका "ख" श्रेणी अधिकृत छनौट शारीरिक तथा लिखित परीक्षाहरु सम्बन्धि सूचना September 2017, 06
3 विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक/पाइलट/प्राड र लेखा अधिकृत छनौट परीक्षा तालिका सूचना September 2017, 06
4 सि.सं.४६ पदिक/हुद्दा अधिकृत क्याडेट (दोश्रो चरण) छनौट परीक्षा कार्यक्रम तालिका सम्वन्धी सुचना July 2017, 16
5 सि.स‌ं.४६ पदिक/हुद्दा अधिकृत क्याडेट छनौट परीक्षा कार्यक्रम तालिका सम्बन्धि सूचना June 2017, 06
6 लेखा जमदार कर्मचारी (लेखा जम.क.) र अमल्दार कर्मचारी (अ.क.) पदहरुकाे प्रयाेगात्मक परिक्षाकाे नतिजा सम्बन्धी सूचना May 2017, 07
7 बन्दाेबस्ती कार्य सिपाही (ब.का.सि.) पदकाे बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी सूचना April 2017, 20
8 बिभिन्न ट्रेडका फलाेवर्स (वैटर, कुचिकार, चर्मकर्मी र सयस) पदहरुकाे प्रयाेगात्मक परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना April 2017, 20
9 लेखा जमदार कर्मचारी (लेखा जम.क.), अमल्दार कर्मचारी (अ.क.) र सैन्य पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र (भवन) कायम गरिएको सूचना April 2017, 19
10 बिभिन्न ट्रेडका ख श्रेणी प्रा.उ.से. तथा मुल पण्डित उप सेनानी पदहरुकाे स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धि सुचना April 2017, 10
Showing 1 - 10 of  161 Notices Next
Navigation Menu