Online Recruitment Management System


Nepalese Army

(थप जानकारीको लागि)
 • 01-4246950 (Bharna Chhanot Office)
 • SN Post Pub. Date
  1 लेखा जमदार कर्मचारी (लेखा जम.क.) र अमल्दार कर्मचारी (अ.क.) पदहरुकाे प्रयाेगात्मक परिक्षाकाे नतिजा सम्बन्धी सूचना May 2017, 07
  2 बन्दाेबस्ती कार्य सिपाही (ब.का.सि.) पदकाे बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी सूचना April 2017, 20
  3 बिभिन्न ट्रेडका फलाेवर्स (वैटर, कुचिकार, चर्मकर्मी र सयस) पदहरुकाे प्रयाेगात्मक परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना April 2017, 20
  4 लेखा जमदार कर्मचारी (लेखा जम.क.), अमल्दार कर्मचारी (अ.क.) र सैन्य पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र (भवन) कायम गरिएको सूचना April 2017, 19
  5 बिभिन्न ट्रेडका ख श्रेणी प्रा.उ.से. तथा मुल पण्डित उप सेनानी पदहरुकाे स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धि सुचना April 2017, 10
  6 लेखा जम.क., अमल्दार कर्मचारी (अ.क.), सैन्य, तथा बिभिन्न ट्रेडका फलोवर्स (ब.का.सि., वैटर, कुचिकार, चर्मकर्मी र सयस) पदहरुको छनौट परीक्षा तालिका सम्बन्धि सूचना April 2017, 07
  7 सि.सं.५७ अधिकृत क्याडेट (दाेश्राे चरण) छनौट बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना March 2017, 28
  8 सि.सं.५७ अधिकृत क्याडेट (दाेश्राे चरण) छनौट गुणमापक परीक्षा सम्बन्धि सूचना March 2017, 14
  9 विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक बिल्लादार (खूला∕आन्तरिक) छनौट प्रयाेगात्मक परीक्षाको नतिजा सम्बन्धि सुचना March 2017, 14
  10 सि.सं.५७ अधिकृत क्याडेट (दोश्रो चरण) छनौट अन्तर्गत लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना February 2017, 22
  Showing 1 - 10 of  156 Notices Next
  Navigation Menu
  Army Related Links