Online Recruitment Management System


Nepalese Army

(थप जानकारीको लागि)
 • 01-4246950 (Bharna Chhanot Office)
 • SN Post Pub. Date
  1 सि.सं.४६ पदिक/हुद्दा अधिकृत क्याडेट (दोश्रो चरण) छनौट परीक्षा कार्यक्रम तालिका सम्वन्धी सुचना July 2017, 16
  2 सि.स‌ं.४६ पदिक/हुद्दा अधिकृत क्याडेट छनौट परीक्षा कार्यक्रम तालिका सम्बन्धि सूचना June 2017, 06
  3 लेखा जमदार कर्मचारी (लेखा जम.क.) र अमल्दार कर्मचारी (अ.क.) पदहरुकाे प्रयाेगात्मक परिक्षाकाे नतिजा सम्बन्धी सूचना May 2017, 07
  4 बन्दाेबस्ती कार्य सिपाही (ब.का.सि.) पदकाे बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी सूचना April 2017, 20
  5 बिभिन्न ट्रेडका फलाेवर्स (वैटर, कुचिकार, चर्मकर्मी र सयस) पदहरुकाे प्रयाेगात्मक परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना April 2017, 20
  6 लेखा जमदार कर्मचारी (लेखा जम.क.), अमल्दार कर्मचारी (अ.क.) र सैन्य पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र (भवन) कायम गरिएको सूचना April 2017, 19
  7 बिभिन्न ट्रेडका ख श्रेणी प्रा.उ.से. तथा मुल पण्डित उप सेनानी पदहरुकाे स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धि सुचना April 2017, 10
  8 लेखा जम.क., अमल्दार कर्मचारी (अ.क.), सैन्य, तथा बिभिन्न ट्रेडका फलोवर्स (ब.का.सि., वैटर, कुचिकार, चर्मकर्मी र सयस) पदहरुको छनौट परीक्षा तालिका सम्बन्धि सूचना April 2017, 07
  9 सि.सं.५७ अधिकृत क्याडेट (दाेश्राे चरण) छनौट बिस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना March 2017, 28
  10 सि.सं.५७ अधिकृत क्याडेट (दाेश्राे चरण) छनौट गुणमापक परीक्षा सम्बन्धि सूचना March 2017, 14
  Showing 1 - 10 of  158 Notices Next
  Navigation Menu
  Army Related Links