Online Recruitment Management System


Nepal Army

थप जानकारीको लागि

01-4246950 (भर्ना छनौट कार्यालय)

प्राविधिक समस्या परेमा

01-4244529
फारम भर्नु पहिला User Guide राम्रोसँग पढ्नु होला Click Here to read user guide. अनलाइन दरखास्त दिनु पुर्व विज्ञापन राम्रो संग पढ्नु होला । अनलाइन दरखास्त दिन सरल भएको हुदां आफु स्वयंले फारम भरि PDF file save गरेर Print गरी मिति २०७४/०६/२५ गतेभित्र सम्वन्धित भर्ना केन्द्रमा फाराम बूझाएमा सिंगल दस्तूर लाग्ने छ । मिति २०७४/०६/२६ गते देखि २०७४/०७/०१ गतेभित्र सम्वन्धित भर्ना केन्द्रमा फाराम बूझाएमा डबल दस्तूर लाग्ने छ । विज्ञापन हेर्न यहां Click गर्नुहोस् ।
Navigation Menu